Jocstone
Het Verraad - Fiona McIntosh

Het verraad - Fiona McIntosh
Volgens de overlevering zijn Waarnemers levensgevaarlijk. Zo verhaalt een legende in het rijk Tallinor van de oppermachtige Waarnemer Orlac, die ooit de wonderschone stad Caremboche tijdens zijn doortocht moeiteloos in puin legde. Om te voorkomen dat dat ooit nog eens gebeurt, is Hoofdinquisiteur Goth belast met de taak geen enkele ontluikende Waarnemer tot wasdom te laten komen. Met inzet van barbaarse praktijken is hem dat tot dusver aardig gelukt. Maar in een dorpje ver van de koninklijke hoofdstad, ver uit het zicht van de Hoofdinquisiteur, zindert de onbekende scribent Torkyn Gynt dagelijks onder de krachten - waaronder die van op afstand kunnen genezen - die in hem razen. Gelukkig, voor Torkyn, is de eerste die zijn bijzondere gaven ontdekt de koninklijke Geneesheer Merkhud. Torkyn gaat maar wat gretig in op Merkhuds aanbod om hem aan het hof wegwijs te maken in de geheimen van het heelmeesterschap. Maar dat betekent wel dat Torkyn niet alleen zijn geliefde streek, maar ook zijn geliefde dorp en - de prijs is hoog - zijn jeugdige geliefde Alyssa Qyn moet achterlaten. En zo geschiedt het. Alleen gewapend met zijn gezond verstand en een beurs met geheimzinnige stenen die hij van zijn ouders meekrijgt, gaat hij in gezelschap van de valk Cloot en de droomspreker Lys op pad, zijn lotsbestemming tegemoet. Intussen verneemt Goth via zijn fijnmazige netwerk van spionnen dat ergens in Tallinor een jongeling is opgestaan met een gave die weleens het eind zou kunnen betekenen van de wereld zoals Goth die kent. En daar voelt de Hoofdinquisiteur niets voor...
© 2020 jocstone Contact