Jocstone
De Opperheer - Trudi Canavan

De Opperheer - Trudi Canavan
‘Waarom laat u me deze boeken zien?’ Akkarin keek haar diep in de ogen en ze wendde haar hoofd af. ‘Je wilt de waarheid weten,’ zei hij. En hij had gelijk. Een deel van haar wilde de boeken negeren, maar ze wilde het inderdaad weten. Sonea heeft veel geleerd in het magiërsgilde en haar medeleerlingen beginnen langzaam respect voor haar te krijgen. Maar ze kan niet vergeten wat ze gezien heeft in de ondergrondse kamer van opperheer Akkarin, noch kan ze zijn waarschuwing dat Kyralia’s oude vijand hen in de gaten houdt negeren. Haar oude vriend Cery heeft nu een invloedrijke positie in het dievengilde en heeft goede connecties onder alle lagen van de bevolking. Als een vreemdeling hem aanbiedt te helpen met een geheime taak, weet Cery dat hij het aanbod eigenlijk zou moeten weigeren. Als Akkarin meer van zijn kennis onthult, weet Sonea niet wat ze moet geloven, of wat ze het meest moet vrezen. Is de waarheid zo verschrikkelijk als de opperheer beweert? Of probeert hij haar magie te gebruiken voor zijn eigen duistere doeleinden?
© 2020 jocstone Contact