Jocstone
De dagen van het vuur - Liliana Bodoc

liliana bodoc - De dagen van het vuur
Misáianes, de zoon van de Dood, doet een ultieme poging om het Grensland te veroveren. Hij stuurt een groot leger naar het continent om daar de strijd der strijden te ontketenen. En hij lijkt in zijn opzet te slagen. Maar deze keer groeit er verzet bij degenen die onder het juk van Misáianes leven - en ontstaat er ook tegenstand in de Oude Wereld.

De hoop van de bewoners van het Grensland en de Oude Wereld ligt in de handen van twee kinderen, Vara en Aro, die ver van al het geweld worden opgevoed om verzet te bieden tegen de eeuwige haat van Misáianes. Hun worden de vier hoofddeugden bijgebracht: de eer een naam te dragen, de gave van de herinnering, de kennis van oorzaak en gevolg, en de schoonheid van de poëzie. Terwijl de volkeren van het Grensland vechten voor hun vrijheid, brengen Vara en Aro de ziel van de Oude Wereld weer tot leven om zo de kiem van het verzet te doen opbloeien.

In dit derde en laatste deel van De sage van het Grensland komt de literaire, sfeervolle stijl van Liliana Bodoc tot een hoogtepunt. Vol mythen en verbeelding neemt ze een sterke ethische positie in tegenover het leven en de natuur. Dit leidt tot een prachtige afsluiting van de trilogie, die een onuitwisbare indruk zal maken op de lezers.
© 2020 jocstone Contact