Conan - Robert E. Howard

Conan - Robert E. Howard
Conan staarde verlamd naar de enorme massa grijs rubberachtig vlees die op hem afschoot. De slak maakte een geluid als een spuwende man, maar dan vele malen zo hard. Eindelijk kwam Conan bliksemsnel in actie en sprong opzij. Terwijl hij dat deed spoot een straal vloeistof door de nachtlucht, precies naar de plaats waar hij een seconde tevoren nog had gestaan. Een druppel raakte hem op zijn schouder en brandde als een gloeiende kool. Conan draaide zich om en rende terug over de weg waar hij vandaan kwam, zijn lange benen lichtten op in het maanlicht. Weer moest hij over hopen puin springen. Zijn oren vertelden hem dat de slak vlak achter hem was. Misschien was het dier hem wel aan het inhalen. Hij durfde niet om te kijken uit vrees dat hij over een stuk marmer zou struikelen en vallen; het monster zou bij hem zijn voor hij weer overeind kon krabbelen. Weer kwam dat spuwende geluid. Conan sprong als een razende opzij; weer flitste een straal vloeistof langs hem heen ... Met de huiveringwekkende Conan heeft het Nederlandse publiek al kennis kunnen maken in de Howard-bundel De stem van el-lil, waarin men hem ontmoette in het verhaal De toren van de olifant, dat evenals Het Hyboriaanse tijdperk is opgenomen in deze start van de wereldberoemde Conan-cyclus. Daarin ontmoet men hem, furieus en strijdend tegen monsters en gedrochten, tovenaars en heksen. Plunderend in afgelegen steden en duistere landen boordevol pracht en praal, goud, edelstenen en vrouwen ...